Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Wysoko rozwinięte technologie

popularna nazwa na wysokiej jakości rozwiniętą technologię we wszystkich sektorach przemysłu; identyfikowane przez innowacyjne procesy i produkty. W odzieżownictwie nowe technologie związane są z nowymi włóknami chemicznymi, i nowymi technologiami dla produktów tekstylnych i części odzieży włączając modne akcesoria. Nazwa pochodzi od skrótu "High- Style and Technology".Powiększ


General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design