Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Wykończenie antystatyczne

Użyte dla usunięcia w włóknach syntetycznych niepożądanych skutków ładunków elektrostatycznych wystęujących podczas produkcji odzieży z tkanin i [[[English:_knit]_(2)|dzianin]]. Ładunki elektrostatyczne powodują niepożądane klejenie się i niszczenie się materiałów. Wykończenie antyelektrostatyczne jest zastosowane za pomocą antystatycznej chemicznej obróbki, której efekt może być tymczasowy albo stały.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design