Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Woolmark

międzynarodowy znak jakości, który jest przyznawany przez organizację International Wool Secretariat (IWS) tkaninom wełnianym, dzianinom, przędzom dzianinowym, damskiej I męskiej odzieży, dywanom I kocom. Jest gwarancją jakości, zgodnie z normami. Jednym ze wskaźników do przyznania tego znaku jest 100% czysta podstawowa zawartość niewykorzystanej wcześniej wełny. Zawartość nie wełniana widocznych włókien nie może przekraczać 5%. Testowana jest także odporność koloru. Produkty, które spełniają wymagania postawione podczas badań, są uprawnione do oznaczenia znakiem Woolmark.Powiększ


General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design