Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Włókno syntetyczne

wytwarzane z syntetycznych materiałów makromolekularnych tworzących włókno (polimery), oraz tworzone za pomocą polireakcji z prostych chemicznych materiałów (monomery). Dzięki jego właściwościom, które mogą być zmieniane (odporność na wysoką temperaturę, siła napięcia, elastyczność, itp.), jest ekwiwalentem w wielu przypadkach włókna naturalnego. Charakterystyczny ze względu na swoją małą siłę, odporność na zużycie, elastyczność, utrzymanie kształtu, odporność na wpływ atmosfery; to oznacza, że wyroby z w.s. są łatwe do konserwacji. Stosowane w produkcji bielizny oraz tkanin i dzianin na damskie sukienki i męskie garnitury, a także w wyrobach o technicznym przeznaczeniu. Początkowo produkowane i powszechnie stosowane w przemyśle włókienniczym i odzieżowym w połowie lat 30-tych; jego techniczne opracowanie nadal trwa. Najważniejsze rodzaje w.s. to: poliamidowe, poliestrowe, poliolefinowe, poliakrylonitrylowe, poliwinylowe chlorkowe, poliwinylowe alkoholowe, poliwinylowe liden, polifluoretylenowe i poliuretanowe.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design