Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Włókno chemiczne

popularna nazwa stosowana dla włókien tekstylnych produkowanych z naturalnych i syntetycznych polimerów poprzez chemiczne technologie. Przędzenie włókien odbywa się poprzez przygotowanie roztworu lub stopienie polimeru do środowiska gdzie będzie mogło ono zastygnąć lub skoagulować, a następnie zostanie poddane dalszym obróbkom. Chemiczne włókno może przybrać formę podobną do bawełny, wełny albo ciągłego filmanetu (jedwabiu). Przemysłowa produkcja włókien chemicznych z regenerowanej celulozy rozpoczęła się na początku XIX wieku. Następne duże odkrycie dokonano w 1930 roku – wytworzono syntetyczne włókno, które mogło być zastosowane w odzieżownictwie. Odkrycie włókna poliamidowego spowodowało gwałtowną zmianę w produkcji włókien – proces powtórzył się dla włókien poliakrylonitrylowych, a następnie w roku 1940 z włóknem poliestrowym. Włókna chemiczne powinny być rozpatrywane jako zastępcze za włókna naturalne; w wielu przypadkach są one nawet t dużo lepsze (np.: w odniesieniu do siły na rozciąganie, ścieranie i ich odporność chemiczną), a także wiele cech można im nadać podczas procesu tworzenia.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design