Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Włóknina

materiał tekstylny produkowany przez wzmocnienie włókien staplowych lub ciągłych filamentów lub pasm techniką mechaniczną lub fizyko – chemiczną lub ich połączeniem. Mechanicznie wzmocnione materiały włókninowe mogą być dziane łacznie z włoknami (przez tuxting, sploty bez wiązań, ze stopu), lub przeplatane systemem łączenia wiązaniem (systemem Arachne lub Mali). W materaiłach włokninowych wzmacnianych fizyko - chemicznie stosowane są płynne środki wiążące (spraye, imregnacje, sytemy impregnowanych nici, drukowanie), stałe środki wiążące (poprzez domieszkę włókien, proszków, sklejenie warst włokien), i fizyczne (wykurczanie termiczne, stapianie, zgrzewanie) lub chemicznie (wykurczanie chemiczne, pęcznienie, rozpuszczanie powierzchniowe). W materiałach włókninowych wytwarzanych medodami łączonymi stosowane są metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne. Do materiałów włóknionowych nie zalicza się tekstyliów produkowanych w procesach tkania, dziania, haftowania lub splilśniania.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design