Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Uszkodzenie miejscowe

Zlokalizowany w ograniczonym obszarze tkaniny. Zgrubienia na przędzy – wygląd dzianiny wadliwy wskutek wadliwej przędzy, Luźne pętle – luźno leżące nici w pętlach zwykle prostopadle do powierzchni dzianiny. Ścieg po którym pozostaje w tkaninie linearny pas prostych nitek. Długi ścieg obejmujący dwa lub więcej rzędów. Wadliwa przejrzystość – w przypadku zastosowani dwóch różnych materiałów, z których jeden jest zasłaniający, drugi jest zasłaniany. Wygląd jest nieprawidłowy, ponieważ materiał zasłaniany jest widoczny z prawej strony Uszy – w postaci grubej, nie skręconej miejscowo przędzy, co skutkuje nierównomiernościami w wyrobie finalnym. Defekt ten powstaje już podczas produkcji przędzy. Zróżnicowanie nici – jedna lub więcej różnych nici są wprowadzone przypadkowo w procesie tkania, do tkaniny. Nici mogą być zróżnicowane grubością, rodzajem skrętu, kolorem, składem, zabrudzeniem. Błąd tkacki – błąd miejscowy który zdarzył się podczas tkania Brakująca nić wątku lub osnowy indentyfikowana jak drabinka. Błędy w wiązaniu nici wątku i osnowy skutkują mniejszymi lub większymi defektami na powierzchni tkaniny. Wadliwie zahaftowane miejsce - utworzone podczas reperacji wadliwego miejsca. Skaza – grupa luźnych nici włącznie z z przerwanymi nićmi na małej powierzchni. Wciągnięcie nici wątku – powstaje podczas tkania przez wyciagnięcie jednej dodatkowej do podstawowej nici wątku . Wskutek tego w pewnych szerokościach tkaniny nić wątku jest podwójna. Krótki przeplot - - jest wtedy , kiedy nić wątku nie przechodzi w poprzek całego materiału i w niektórych miejscach wątek nie występuje. Pętla - niepożądana pętla z nici wątku lub osnowy. Zgrubienie – nieprawidłowe związanie wątku i osnowy na prawej stronie tkaniny Wycinek – brak nici wątku na bardzo małym odcinku tkaniny Uszkodzona krawędź – przerwana lub zdeformowana krawędź , na przykład za luźna, rozciągnięta, pozaginana Niepotrzebne ślady – perforacja lub wysunięte nici z krawędzi tkaniny Lokalne zwężenie – tkanina jest węższa w jednym miejscu w porównaniu z resztą tkaniny Pas z wątku – ślad biegnący w poprzek materiału spowodowany innym naprężeniem wątku, lub inną odmiennością wątku np. konstrukcja, składem . Obcy materiał - miejsce gdzie zostało wtkane jakieś zabrudzenie lub jakiś obcy materiał Odłamki – widoczne, różnie rozlokowane ostrych wtrąceń które zwykle nie można usunąć. Powstają one , podczas deformacji pod wpływem ciśnienia przekraczającego elastyczność włókien, na przykład podczas nieprawidłowego magazynowania. Dziury – miejsca na materiale z uszkodzonymi nićmi , przez co powstały większe lub mniejsze otwory Zabrudzenia – zabrudzenia miejsca na materiale o różnych rozmiarach i intensywności Wybłyszczenie – miejsce na materiale, gdzie znajdują się niepożądane wyświecenia Uszkodzenia w okryciu włoskowym – spowodowana różnymi sposobami . Na przykład nierównomiernością przędzy, albo miejscowymi przetarciami Uszkodzenia pętli - źle utworzone pętle na tkaninie pętelkowej, na przykład wskutek nierównej wysokości, brakujących lub wyciągniętych pętelek Aloza – uszkodzenie spowodowane przez wyciągnięcie nici z tkaninyGeneral partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design