Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ł | Ż | Ś |
 

TEXSITE.info:Pomoc

Spis treści

Instrukcja korzystania z TEXSITE.info

Dla nie zarejestrowanych użytkowników

Menu

Strona główna

Powrót do strony głównej wybranej wersji językowej słownika.

Strona losowa

Pokazanie losowo wybranego słowa.

Ostanie zmiany

Pokazanie historii zmian w słowniku dokonywanych od 1 do 30 dni.

Pomoc

Przedstawienie pomocy, w jaki sposób korzystać ze słownika


Klucze

Przejdź do

Poszukiwanie nazwy (pojęcia) strony, dokładnie odpowiadającej wprowadzonemu tekstowi.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie wszystkich stron, na których pojawia się wprowadzony tekst w samym pojęciu lub w jego objaśnieniu.


Narzędzia

Linki

Lista linków odpowiadających obecnie wyświetlonemu pojęciu.

Strony specjalne

Zbór specjalnych funkcji, np.:

– najczęściej odwiedzanie strony

– najnowsze artykuły

– Strony najczęściej odnoszące się do

– Artykuły


W innych językach

Obecne pojęcie pojawi się w innych językach.


Logowanie

Zaloguj się

Ukaże się formularz logowania do administracyjnej części słownika.


Stopka

Wersja do wydruku

Ukażą się opcje wydruku strony.

O TEXSITE.info

Sekcja zawiera informacje o projekcie Fashion school

Zwolenie od odpowiedzialności

Sekcja zawiera uwagę na temat praw zastrzeżonych oraz zwolnienia od odpowiedzialności za ważność i dokładności informacji.


Dla zarejestrowanych użytkowników

Zakładki

Artykuł

Zostanie wyświetlone pojęcie wraz z objaśnieniem.

Edycja

Umożliwia edycję wyjaśnienia pojęcia. Utworzysz następujący link od istniejącego wyjaśnienia pojęcia do innego pojęcia:

[[numer identyfikacyjny pojęcia| słowo, od którego pochodzi link]]

Przykład: [[100079|bawełna]]

Numer (ostatnia zakładka na prawo)

Zakładka ukazuje numer identyfikacyjny obecnie wyświetlonego pojęcia. Skorzystasz z tego numeru w celu utworzenia linka do danego pojęcia z objaśnienia innego pojęcia.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design