Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Suszenie

Proces termiczny przeprowadzany na artykułach tekstylnych po procesie prania w celu usunięcia pozostałości wody (wilgoci). Bęben suszący – wykorzystywany w procesie suszenia w przypadku tekstyliów po procesie prania, poprzez oddziaływanie gorącego powietrza w okrągłym bębnie. Suszenie neutralne – proces stosowany dla tekstyliów po praniu, w celu usunięcia wilgoci poprzez liniowe suszenie (na.: na siatkach).

Symbol koła w kwadracie oznacza suszenie w bębnowe. Liczba punktów wskazuje temperaturę procesu suszenia. Kwadrat bez koła oznacza neutralne suszenie.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design