Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Splot waflowy

tworzony ze splotu skośnego, zwykle z krzyżowego jedno-rządkowego lub przeszytego skośnego; może być także z arbitralnego połączenia. Tworzy reliefową powierzchnię materiału, zwykle we wzorze małych kwadratów, których kontury są uwypuklone, a środki wklęsłe. Stosowany w tkaninach bawełnianych (np. ręczniki do rąk), oraz (rzadziej) w tkaninach wełnianych.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design