Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Profesjonalna konserwacja wyrobów tekstylnych

Profesjonalne suche czyszczenie i mokre czyszczenie odbywa się w pralniach przemysłowych. Suche czyszczenie – proces czyszczenia tekstyliów poprzez obróbkę w różnych rozpuszczalnikach chemicznych (wyłączając wodę). Proces ten składa się z czyszczenie, płukania i suszenia. Mokre czyszczenie – proces czyszczenia odzieży, który odbywa się w wodzie z zastosowaniem odpowiednich detergentów i technologii (czyszczenie, płukanie I suszenie).

Symbol litery w kółku wskazuje na typ procesu pranie, jaki może być stosowany. Pozioma kreska pod kołem informuje o łagodny proces prania. Podwójna kreska – bardzo łagodny proces.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design