Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Próbka materiału (tkaniny)

oryginalny wzór tkaniny tworzony na podstawie projektu projektanta. Ta metoda ekskluzywnego projektowania jest dobrze znana w przemyśle wełnianym, ułatwiająca (za pomocą kilku kolorowych pasków w nici osnowy oraz przez kolorowe wątki) tworzenie szerokiej gamy kolorów w pojedynczym wzorze, czasami z modyfikacjami w splocie. Jedynie wzory uznane za udane zostają wprowadzone do produkcji.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design