Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Plusz osnowowy, welwet osnowowy

ma dwie osnowy – podstawową i runową – oraz jeden wątek, który razem z osnową podstawową tworzy swoją własną tkaninę w płóciennym, skośnym, atłasowym lub pochodnym splocie. Oprócz podstawowego wątku, specjalne igły są wprowadzane w dane otwarte sheds, powyżej których rośnie runo osnowy lub jego część. Nici runowe ułożone na igle są przycinane różnymi technikami, tworząc gęste, krótkie runo. P.s. z krótkim, grubym runem często jest podobny do welwetu. Stosowany do damskich formalnych sukienek i płaszczy oraz do celów dekoracyjnych.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design