Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Neegality colouring

Nieregularne kolory na materiale. Reasons for such irregularity in colour may vary ... Pierwsza grupa składa się z złych konstrukcji produktu, błędów przędzenia, tkania lub dziania. Inną grupę tworzą błędne preparacje na tkaninie, w szczególności przyleganie do powierzchni resztek preparacji; mydła, detergenty, kwasy, alkalia lub inne dodatki do preparacji. Dodatkowo, niestabilna wilgotność, powoduje deformacje w ścisłości materiału itp. Ostatnią grupą są błędy powodowane wybarwieniem. Na przykład złe przyleganie w trakcie procesu technologicznego, zły dobór maszyny, elementów dodatkowych, złe przygotowanie kąpieli barwiarskiej, słaba jakość wody i innych dodatków. Produkty mogą mieć paski (błędy prawdopodobnie pochodzące z przędzenie lub tkania), jaśniejsze lub ciemniejsze plamy. Plamy te mogą powstawać na skutek kropli ługu lub kwasu lub innych środków.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design