Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Materiał z włókien wiązanych z okrywą pluszową futerkową

wspólne określenie dla surowych materiałów i wyrobów włókienniczych (w połowie lub w całości wykończonych). Wyrób zawierający surowiec, który nie jest włókienniczy, również określa się jako materiał z włókien wiązanych z okrywą pluszową futerkową w przypadku, gdy właściwości jego powierzchni włókienniczej są podstawą ich użytkowania, a nie-włókienniczy materiał jest jedynie dodatkiem.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design