Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Dzianina wątkowa, dzianina rządkowa

posiada rządek od jednej nici, która tworzy poprzeczne sploty między krawędzią dzianiny, przechodząc z jednego zakończonego rządka do nowego. Charakterystyczna ze względu na metodę nieplatania, co musi nastepować wzdłuż każdego rządka zaczynającego się na górze względem kierunku dziania. W ten sposób mozliwe jest nieplątanie każdego kawałka d.w. na pojedynczej nici.Dzielimy d.w. na nastepujące podgrupy: jednostronne, podwójne, materiały dwulewe.�tPowiększ


General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design