Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Dzianina dwuprawa (2)

jedno stronna lub odwracalna dzianina wątkowa zbudowana z dwóch wątków, które tworzą jakieś podstawowe sploty w stosunku do innych. Sploty są tworzone z dwóch przędz, które zakrywają jedna drugą. Niektóre kombinacje są często nazywane (szarmeza). Podwójne dzianiny są gęste i ciężkie, i są wykorzystywane na odzież i do celów technicznych.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design