Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Dwukomponentowe włókno

chemiczne włókno produkowane z dwóch polimerów o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych; tak więc dwa polimery pojedynczego włókna są obok siebie lub włókno składa się z rdzenia i otoczki (centrycznie otoczka-rdzeń). Dwukomponentowe włókna mogą być tworzone z pojedynczych polimerów, które zawierają fibryle/włókna drugiego polimeru wytworzony niehomogenicznie (Matrix fibryle). W wyniku różnic w wykurczu tych dwóch składników uzyskuje się skarbikowanie włókna.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design