Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Drukowanie

przeniesienie kolorów wzorów w jednym lub wielu kolorach materiał włókienniczy za pomocą tekstylnego nadruku. W zależności od rodzaju d. dzielimy je na druk wypukły lub druk ręczny, ekranowy, maszynowy oraz transfer. W zależności od stosowanej technologii wyróżniamy drukowanie reliefowe (ręczne, za pomocą formy), maszynowe (za pomocą grawerujących wałków), oraz drukowanie ekranowe (z płaskim lub obrotowym szablonem). Niekonwencjonalne procesy drukowania obejmują drukowanie transferowe, drukowanie sprejem, oraz drukowanie wałkiem.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design