Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Druk flokowy

rodzaj druku by za pomocą którego wzór jest naniesiony na materiał włókienniczy stosując specjalną technikę drukowania (zwykle druk emulsyjny). W miejsce barwnika, zastosowany jest środek wiążący z żywicy, w który krótkie włókna są zbierane (pionowo i blisko siebie) za pomocą pola elektrostatycznego; po zastosowaniu żywicy, na podstawie materiału tworzony jest efekt runowy (który jest podobny do tkaniny runowej) Druk flokowy jest stosowany w poszczególnych poliamidowych materiałach włókienniczych przeznaczonych na odzież, zasłony oraz w materiałach do celów dekoracyjnych.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design