Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Cięcie

dobrze opracowany szkic pewnej części sylwetki człowieka, umieszczony na powierzchni jako plan powierzchni lub części stroju na podstawie wycięcia konstrukcji lub modelu. Wyróżniamy cięcia garniturów, płaszczy, rękawów, kołnierzy, itd. Dla najlepszych wyników w produkcji odzieży, c. powinno być zharmonizowane z sylwetką, rodzajem materiału włókienniczego, modelu, celem użytkowania i modą.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design