Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Bielenie

Proces przeprowadzany w medium wodnym przed, podczas lup po procesie prania, wymaga zastosowania środka ultleniającego zawierającego chlor lub tlen, w celu usunięcia plam lub wzmocnienia bieli. Bielenie chlorem – środki takie uwalniają jony podchlorynu w roztworze np.: podchloryn sodu Bielenie tlenem – środki takie uwalniają części nadtlenków w roztworze. Bielenie aktywatorami – środki takie pozwalają na bielenie w niższych temperaturach.

Pusty symbol trójkątny wskazuje na bielenie związkami wydzielającymi chlor. Przekreślony dwoma ukośnymi paski trójkąt informuje o nie stosowaniu bielenia związkami wydzielającymi chlor.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design