Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Atłas wzmocniony

pochodna sploty atłasowego tworzona przez dodanie punktów łączących do podstawowe [[[atłas_łamany_i_satyna_łamana]|broken]] lub dwustopniowych splotów atłasowych wzdłuż osnowy lub wątku. Te sploty wykorzystywane są w tkaninach wełnianych (pokrowce – o pięciokrotnym wzmocnieniu oraz dwóch osnowowych punktach wiążących; oraz w tkaninach bawełnianych (dewetyny) – ośmiokrotne wzmocnienie z jednym osnowowym punktem wiążącym.General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design