Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Atłas (2)

Podstawowy splot, którego punkty wiążące nie dotykają się i są regularnie rozmieszczone. Każda nitka osnowy i każdy wątek ma tylko jedną przemienność w splocie, z drugiej strony jego [[[English:_(pattern)_repeat]|raport]] jest taki sam w zarówno osnowie jak i wątku. Sploty atłasowe są ponumerowane w serii. Wśród najbardziej znanych pochodnych atłasów są [[[atłas_łamany_i_satyna_łamana]|łamana satyna]], [[[English:_atlas_weave_construction_with_pieced-up_points]|, splot atlasowy zbudowany z połączonych nitek w punkty [/ refID], [refID=1188]dwu-skokowa satyna [/ refID], [refID=1232]cieniowana satyna [/ refID] i [refID=1573]wzmocniony atłas]].Powiększ


General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design