Włókienniczy słownik opisowy

Spis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |
 

Ścieg overlokowy

ręczny i maszynowy ścieg służy do zapewnienia obecności wolnych, otwartych krawędzi w materiale włókienniczym oraz do połączenia krawędzi kilku materiałów włókienniczych, zabezpieczając je przed strzępieniem. Ś.o. jest tworzony przez grupy nici, z których przynajmniej jedna okrąża krawędź szwu materiału włókienniczego; jej oczko jest tworzone przez poprzednie oczko tej samej nici (jednoniciowy ś,o.) lub innych nici (dwu- lub wielo niciowy ś.o.)General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design